Alexis Keenan | DCVOnline Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã kịp thời nộp hồ sơ yêu cầu Canada dẫn độ CFO của Hoa Vi, Mạnh Vãn Chu, đang bị giữ tại Canada theo lệnh tạm thời kể từ khi bị …

CFO của Huawei có thể dùng tuyên bố của Trump để tránh bị dẫn độ sang Mỹ Read more »

Oliver Laughland | Trà Mi Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ là ‘quốc gia duy nhất trên thế giới’ ủng hộ quyền này và ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt quyền công dân của trẻ em sinh …

Trump muốn xóa bỏ quyền công dân của trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ là công dân nước khác Read more »

Hannah Beech | Trần Giao Thủy Giới lãnh đạo hiện nay của Mã Lai là những người dám nói dám làm và chắc chắn không có những phát biểu ấm ớ như “Đảng có mạnh, đất nước mới phồn vinh”, …

“Không thể được” – Malaysia đẩy lùi viễn mộng của Trung Quốc Read more »